ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ?: മലയാളം ലേഖന പരമ്പര (Malayalam Edition) por പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ?: മലയാളം ലേഖന പരമ്പര (Malayalam Edition) por പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Titulo del libro: ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ?: മലയാളം ലേഖന പരമ്പര (Malayalam Edition)

Autor: പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯

Número de páginas: 96 páginas

Fecha de lanzamiento: November 22, 2018

Editor: Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum

ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ?: മലയാളം ലേഖന പരമ്പര (Malayalam Edition) de പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯ está disponible para descargar en formato PDF y EPUB. Aquí puedes acceder a millones de libros. Todos los libros disponibles para leer en línea y descargar sin necesidad de pagar más.

Descargar PDF Leer on-line

പി. എസ്സു്. രമേശു് ചന്ദ്ര൯ con ശബരിമലയിലെ മതഭ്രാന്ത൯മാരെ ചങ്ങലയു്ക്കിടേണു്ടേ?: മലയാളം ലേഖന പരമ്പര (Malayalam Edition)

The story and critical analysis of what happened after the Supreme Court of India allowed entry of women of all ages to the world famous Sabarimala Temple in Kerala, India. This series of articles in Malayalam examines how the superstitious and anti democratic elements used the customs and rituals in Hindu religion to sabotage the communal harmony and peace in Kerala to gain a few electoral votes and tried to push Kerala back to the dark ages when untouchability and caste and gender discrimination ruled.

About the Author P. S. Remesh Chandran:

Editor of Sahyadri Books & Bloom Books, Trivandrum. Author of several books in English and in Malayalam. And also author of Swan: The Intelligent Picture Book. Born and brought up in the beautiful village of Nanniyode in the Sahya Mountain Valley in Trivandrum, in Kerala. Father British Council trained English teacher and mother University educated. Matriculation with distinction and Pre Degree Studies in Science with National Merit Scholarship. Discontinued Diploma studies in Electronics and entered politics. Unmarried and single.

Author of several books in English and in Malayalam, mostly poetical collections, fiction, non fiction and political treatises, including Ulsava Lahari, Darsana Deepthi, Kaalam Jaalakavaathilil, Ilakozhiyum Kaadukalil Puzhayozhukunnu, Thirike Vilikkuka, Oru Thulli Velicham, Aaspathri Jalakam, Vaidooryam, Manal, Jalaja Padma Raaji, Maavoyeppoleyaakaan Entheluppam!, The Last Bird From The Golden Age Of Ghazals, Doctors Politicians Bureaucrats People And Private Practice, E-Health Implications And Medical Data Theft, Did A Data Mining Giant Take Over India?, Will Dog Lovers Kill The World?, Is There Patience And Room For One More Reactor?, and Swan, The Intelligent Picture Book.

Face Book: https://www.facebook.com/psremeshchandra.trivandrum
Twitter: https://twitter.com/PSRemeshChandra
Google Plus: google.com/+PSRemeshChandran
You Tube: http://www.youtube.com/user/bloombooks/videos
Blog: http://sahyadribooks-remesh.blogspot.com/
Site: https://sites.google.com/site/timeuponmywindowsill/
E-Mail: [email protected]
Post: P. S. Remesh Chandran, Editor, Sahyadri Books, Trivandrum,
Padmalayam, Nanniyode, Pacha Post, Trivandrum- 695562, Kerala State, South India.